Suanpoopan Lemon Garden

suanpoopan@hotmail.com

การปลูกมะนาวด้วยสารชีวภาพ


 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอกับ “มะนาวแป้นพิจิตร 1” ของสวนส้มผู้พัน
โดย อ.กล้าพันธุ์ เหงากุล จาก รายการ เกษตรสุวรรณภูมิ ทีวีช่องสุวรรภูมิ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
พ.ท.จรัญ หนูเนียม  และ  อ.กล้าพันธุ์ เหงากุล 

 
 ความเป็นมา

สารชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ เป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากประโยชน์ในหลายด้านและความปลอดภัยเพราะ มีธาตุอาหารครบครัน มีประโยชน์หลายด้านทั้งระยะสั้นและระยะยาว

เช่น สารชีวภาพไม่ทำให้ดินเสื่อมสภาพ ไม่มีสารตกค้างในดิน  พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว  ประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยลดต้นทุน นอกจากนั้นยังปลอดภัยกับผู้บริโภคและผู้ปฎิบัติงานอีกด้วย

ที่ผ่านมา สวนส้มผู้พัน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวของการปลูกพืชด้วยสารชีวภาพ ทางสวนได้ปลูกพืชสมุนไพรไล่แมลงรวมถึงการทำน้ำหมักต่างๆใช้เอง แต่เนื่องจากการการทำในแต่ละครั้งนั้นต้องใช้เวลา เช่น การหมักปุ๋ยหมัก ต้องใช้เวลาหลายเดือนและเสียแรงงาน หรือการปลูกพืชสมุนไพร ก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร หลังจากได้รู้จักและศึกษาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จึงได้หันมาลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ กับมะนาวในสวน ปรากฏว่าได้ผลดีมาก คุ้มค่ากับการลงทุนเพราะประหยัดเวลาและแรงงานได้อย่างน่าพอใจ


วิธีการปลูกมะนาวด้วยสารชีวภาพ

 

1.        การเตรียมดินปลูกมะนาว

ผสมดินปลูก ได้แก่ หน้าดิน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก แกลบดำ ขุยะมะพร้าว อย่างละ 1 ส่วนและใส่ปุ๋ยฮูมิคส์ (ปุ๋ยเขียว) 10 ช้อนโต๊ะ (100 ซีซี)  ลงในดินที่กำลังผสม เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการช่วยย่อยส่วนผสมของดิน (ช่วงนี้ไม่ต้องรดน้ำ แต่จะรดเมื่อเอากิ่งมะนาวลงปลูก)

 

2.        การให้ปุ๋ยมะนาว

- เริ่มให้เมื่อต้นมะนาวอายุ 1 เดือน  โดยใช้ปุ๋ยฮูมิคส์ 

(ปุ๋ยเขียว) 10 ข้อนโต๊ะ (100 ซีซี)  ราดดินรอบทรงพุ่มแล้วรดน้ำตาม ให้ทุก 20 วัน

- ฉีดพ่นทางใบ ด้วยปุ๋ยโกรออแกนิค (ปุ๋ยม่วง) 4 – 5 ช้อนโต๊ะ

(40 – 50 ซีซี) ผสมน้ำส้มควันไม้ 6 – 8 ช้อนโต๊ะ  (60 – 80 ซีซี) ต่อน้ำ 1 ปี๊ป (20 ลิตร) ฉีดพ่นทุก 15 – 20 วัน ตลอดไป หลังเก็บผลมะนาวให้ตัดแต่งกิ่ง แล้วใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ต่อไปให้ปุ๋ยฮูมิคส์ (ปุ๋ยเขียว) และปุ๋ยโกรออแกนิค ทุก 20 วัน เพื่อบำรุงต้นให้สมบูรณ์ ป้องกันต้นทรุดโทรม สำหรับน้ำส้มควันไม้อาจผสมเป็นครั้งคราว เพื่อป้องกันแมลง เพลี้ย เป็นต้น

 

3.        การบังคับมะนาวให้ออกลูกนอกฤดู

นิยมให้มะนาวขาดน้ำโดยการคลุมผ้าพลาสติกและงดให้น้ำระยะหนึ่งดังนี้

- ซึ่งก่อนคลุมผ้าพลาสติกและก่อนงดให้น้ำ

ใช้ปุ๋ยฮูมิคส์ (ปุ๋ยเขียว) สูตรเร่งดอก 10 ช้อนชา

(100 ซีซี) ราดดินรอบทรงพุ่มแล้วรดน้ำตาม

- ใช้ปุ๋ยโกรออแกนิค (ปุ๋ยม่วง) สูตรเร่งดอก 4 – 5 ช้อนโต๊ะ (40-50 ซีซี) ต่อน้ำ 1 ปี๊ป  ฉีดพ่นพุ่มใบ เพื่อสะสมอาหารให้ต้นมะนาวให้เพียงพอ

- คลุมโคนต้นด้วยผ้าพลาสติกและงดให้น้ำประมาณ 15 – 20 วัน เมื่อใบเริ่มเหี่ยวและเริ่มร่วง เอาผ้าพลาสติกออกและรดน้ำแล้วใช้ปุ๋ยฮูมิคส์ (ปุ๋ยเขียว) สูตรเร่งดอก 10 ช้อนโต๊ะ (100 ซีซี)  ราดดินรอบทรงพุ่มและรดน้ำตาม  ใช้ปุ๋ยโกรออแกนิค  (ปุ๋ยม่วง)    สูตรเร่งดอก 4 – 5 ช้อนโต๊ะ (40 – 50 ซีซี) ต่อน้ำ 1 ปี๊ปฉีดพ่นพุ่มใบ  ต่อไปให้ใช้ปุ๋ยตามข้อ 2 ต่อเนื่อง

 

        ปุ๋ยและน้ำส้มควันไม้ของ ที พี

ติดต่อ   สวนส้มผู้พัน   พ.ท.จรัญ    หนูเนียม

  (สวนมะนาวแป้นพิจิตร 1 ในวงบ่อซีเมนต์ )

เลขที่  63/6  หมู่  7  บ้านสันยูง   ตำบลท่าดี     

      อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

      โทร.081 – 9681438 , 081 - 0851374